Usługi

prowadzimy księgi rachunkowe – dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych (sp. z o.o., spółek jawnych, spółek komandytowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości),

prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółek osób fizycznych)

prowadzimy ewidencje przychodów – dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego

prowadzimy ewidencje VAT – dla podatników podatku od towarów i usług,

prowadzimy ewidencje środków trwałych, wyposażenia i inne ewidencje wymagane przepisami prawa podatkowego,

na podstawie ksiąg i ewidencji sporządzamy deklaracje i zeznania podatkowe, składamy je we właściwych urzędach skarbowych,

sporządzamy listy płac pracowników, deklaracje do ZUS, prowadzimy sprawy kadrowe,

reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych czynnościach sprawdzających,

świadczymy usługi doradztwa podatkowego,

pomagamy w założeniu działalności gospodarczej,

na życzenie klienta odbieramy dokumenty z siedziby klienta.